Tag: 坚持

1 篇文章

坚持写作
                   关于写作                        -坚持自己所坚持的,勿半途而废 坚 持   几年前,也玩过博客,但是仅次于玩玩,没有想静下心来去好好的写作,如今随着年龄的增长,更想把自己的过去的每一天用文字记录下来,老来也好翻翻自己年轻的时候 [偷笑] ,于是这个博客诞生了。  曾经的工作没有写作,每天…